Apartamenty Galeria w Krakowie
Regulamin
Regulamin

Szanowni Państwo,

Informujemy, że dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu Apartamentów Galeria.

 • Apartament wynajmowany jest na doby.
 • Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00.
 • Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić obsłudze apartamentu, co najmniej dzień przed wyjazdem.
 • Gość apartamentu winien uregulować należność za pobyt w dniu przyjazdu, w trakcie meldowania. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty.
 • Niedokonane zapłaty za pobyt z góry uprawnia osobę wyznaczoną do kontaktu z gościem do odmowy zameldowania gościa i wydania klucza do apartamentu.
 • Zabranie ze sobą zwierząt domowych, dozwolone jest tylko po uprzednim otrzymaniu zezwolenia od właściciela apartamentu.
 • Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione przez zwierzę w wyposażeniu oraz urządzeniach technicznych apartamentu.
 • Przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu prosimy o sprawdzenie czy jest on dokładnie zamknięty. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w apartamentach.
 • W apartamentach obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 • Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta. W dniu wyjazdu gość jest zobowiązany udostępnić wynajmowany apartament osobie wyznaczonej do obsługi w celu skontrolowania stanu miejsca noclegowego. Dopiero wówczas gość ma prawo opuścić apartament. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze apartamentu przez obsługę, będą dochodzone na drodze sądowej.
 • Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu wg. protokołu wprowadzenia.
 • W przypadku rezygnacji z naszych usług wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 • Wcześniejszy wyjazd gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 • Dzieci do lat 4. gościmy za darmo.
 • Klauzula zgody
  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przekazywanie danych innych podmiotom w celu organizacji wycieczek.
 • Klauzula informacyjna w przypadku pozyskania danych osobowych bezpośrednio od gości:
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jacek Tryjański prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jacek Tryjański Apartamenty Galeria pod adresem: ul. Długa 55/8, 31-147 Kraków, NIP: 6762172228, REGON: 120306269,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich; podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą przed zawarciem umowy – rezerwacji pobytu; organizacji wycieczek; wypełnienia obowiązku prawnego (przepisy prawa podatkowego lub bankowego)
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako zgody na przekazywanie danych innym podmiotom
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  zewnętrzne biuro rachunkowe (obsługa kadrowo- płacowa)
  podmioty organizujące wycieczki
  4) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
  w przypadku skorzystania z pobytu i rozliczenia się gotówką na podstawie paragonu – do dnia zakończenia pobytu
  w przypadku skorzystania z pobytu i rozliczenia się za pomocą katy płatniczej na podstawie paragonu – przez okres 2-3 lat (przez okres na złożenie ewentualnej reklamacji związanej z użyciem katy płatniczej określony w przepisach bankowych)
  w przypadku skorzystania z pobytu i rozliczenia się na podstawie faktury VAT – przez okres 6 lat na podstawie art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej.
  6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy. 
 • Klauzula informacyjna w przypadku pozyskania danych osobowych gości z zewnętrznych systemów rezerwacyjnych
  Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jacek Tryjański prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jacek Tryjański Apartamenty Galeria pod adresem: ul. Długa 55/8, 31-147 Kraków, NIP: 6762172228, REGON: 120306269,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich; podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą przed zawarciem umowy – rezerwacji pobytu; organizacji wycieczek; wypełnienia obowiązku prawnego (przepisy prawa podatkowego lub bankowego)
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako zgody na przekazywanie danych innym podmiotom
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3) kategorie danych osobowych – dane zwykłe
  4) Pani/Pana dane osobowe pozyskano z booking.com
  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  zewnętrzne biuro rachunkowe (obsługa kadrowo- płacowa)
  podmioty organizujące wycieczki
  6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
  7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
  w przypadku skorzystania z pobytu i rozliczenia się gotówką na podstawie paragonu – do dnia zakończenia pobytu
  w przypadku skorzystania z pobytu i rozliczenia się za pomocą katy płatniczej na podstawie paragonu – przez okres 2-3 lat (przez okres na złożenie ewentualnej reklamacji związanej z użyciem katy płatniczej określony w przepisach bankowych)
  w przypadku skorzystania z pobytu i rozliczenia się na podstawie faktury VAT – przez okres 6 lat na podstawie art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej.
  8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.