Apartamenty Galeria w Krakowie
Regulamin
Regulamin

Szanowni Państwo,

Informujemy, że dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu Apartamentów Galeria.

 • Apartament wynajmowany jest na doby
 • Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00.
 • Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić obsłudze apartamentu, co najmniej dzień przed wyjazdem.
 • Gość apartamentu winien uregulować należność za pobyt w dniu przyjazdu, w trakcie meldowania. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty.
 • Niedokonane zapłaty za pobyt z góry uprawnia osobę wyznaczoną do kontaktu z gościem do odmowy zameldowania gościa i wydania klucza do apartamentu.
 • Zabranie ze sobą zwierząt domowych, dozwolone jest tylko po uprzednim otrzymaniu zezwolenia od właściciela apartamentu.
 • Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione przez zwierzę w wyposażeniu oraz urządzeniach technicznych apartamentu.
 • Przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu prosimy o sprawdzenie czy jest on dokładnie zamknięty. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w apartamentach.
 • W apartamentach obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 • Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta. W dniu wyjazdu gość jest zobowiązany udostępnić wynajmowany apartament osobie wyznaczonej do obsługi w celu skontrolowania stanu miejsca noclegowego. Dopiero wówczas gość ma prawo opuścić apartament. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze apartamentu przez obsługę, będą dochodzone na drodze sądowej.
 • Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu wg. protokołu wprowadzenia.
 • W przypadku rezygnacji z naszych usług wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 • Wcześniejszy wyjazd gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 • Dzieci do lat 4. gościmy za darmo.